obóz taneczny

Dokumenty do pobrania

W tym miejscu znajdziesz wszystkie dokumenty potrzebne do wyjazdu na obóz w roku 2021.

Prosimy o dostarczenie podpisanych dokumentów osobiście instruktorowi lub przesłanie ich skanem na adres kontakt@stageart.com.pl. W przypadku przesłania skanów prosimy o dostarczenie oryginałów dokumentów najpóźniej na zbiórkę w dniu wyjazdu (jest to warunek konieczny do uczestnictwa w obozie)

 

1

Umowa

2

Karta zgłoszeniowa

3

Klauzula RODO

4

Regulamin COVID

Umowę prosimy wypełnić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Oświadczenie (załącznik nr 1 do Regulaminu COVID) zostanie przekazane na zbiórce w dniu wyjazdu.